English
سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

                         رضا حسینقلی زاده                           

                           re331@yahoo.com

                     reza_h331@iaushab.ac.ir


تحقیق و پژوهش

Soft Computing 

Mathematics Education

ICT and Education

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.