English
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

                         رضا حسینقلی زاده                           

                           re331@yahoo.com

                     reza_h331@iaushab.ac.ir


کتاب ها

محاسبات نرم با مجموعه های فازی و شبکه های عصبی  

مولف رضا حسینقلی زاده تاریخ انتشار مهر 1386

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.